ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Місія  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Дзвіночок»: створення комфортних, оптимальних умов для системного, комплексного неперервного розвитку, виховання і навчання дітей в дошкільний період.

Дошкільна освіта в закладі регламентується законодавчо-нормативними документами, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільного навчального закладу, зокрема:

- Конституцією України

- Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття)

- Законом України «Про освіту»(1991р.)

- Конвенцією  «Про права дитини» (1991р.)

- Законом України «Про дошкільну освіту»

- Законом  України «Про охорону дитинства» (2001р.)

- Поло­женням про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305,

- Концепцією Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №1721-р.

- Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.  Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930.

- Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Затверджено Наказом МОН України від 09.11.2010 р. №1070.

- Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 26.04.2011 року №398.

- Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

- Примірним положенням про консультаційний центр для  батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Від 30.06.2011р. №714. та цілим рядом інструктивно-методичних листів МОНмолодьспорту України.

  

Робота дошкільного навчального закладу спрямована на:

- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

та реалізацією завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

- осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх  технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

- формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

 

В дошкільному закладі достатньо уваги приділяється якості й ефективності надання освітніх послуг. Організовуючи  освітній процес, педагоги закладу дотримуються встановлених правил:

Ніколи не давати дитині те, про що вона може дізнатися сама.

Ставитись до дитини з повагою та інтересом, враховуючи її можливості та здібності.

Активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців, виявляючи  їхній інтелектуально-вольовий і моральний потенціал.

Брати емоційну участь у стосунках з дитиною, розуміти її думки, інтереси, почуття, вчинки.

Враховувати принцип природовідповідності.

Вбачати у дітях однодумців і партнерів.

В дошкільному закладі використовуються різні форми організації дітей:

спеціально-організована навчальна;

ігрова діяльність;

трудова діяльність;

пізнавальна діяльність;

комунікативна діяльність;

рухова діяльність;

свята та розваги;

самостійна діяльність

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Ліцензія на освітню діяльність
Розпорядження ліцензії 235_18.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Про затвердження Статутів НЗ
Статути НЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 620.4 KB
Статут ЗДО №1 "Дзвіночок"
Статут ДНЗ №1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 6 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ