Захист дітей від насильства як в сім’ї, так і за її межами, гарантується і міжнародними документами, і національним законодавством України

 

Стандарти передбачені міжнародними документами, що мають силу для України.

 

Конвенція ООН про права дитини

Стаття 19

 

«1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.

2. Такі заходи захисту, у випадку необхідності, включають ефективні процедури для розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку необхідності, для порушення початку судової процедури».

 

Стаття 37 «Держави-учасниці забезпечують, щоб:

а) жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання.

 

Стаття 39 «Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу і гідність дитини».

 

Стаття 28 «2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції.

 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

 

Стаття 7 «Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам».

 

Загальна декларація прав людини:

Стаття 5 «Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання».

 

 

 

Конвенція про захист прав людини та основних свобод

Стаття 3  «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

 

Національне законодавство України

Конституція України

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам».

Стаття 51. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Стаття 52.Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

 

Цивільний кодекс України

Стаття 289. Право на особисту недоторканність

1. Фізична особа має право на особисту недоторканність.

2. Фізична особа не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню.

3. Фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається.

У разі жорстокої, аморальної поведінки фізичної особи щодо іншої особи, яка є в безпорадному стані, застосовуються заходи, встановлені цим Кодексом та іншим законом.

4. Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам».

Сімейний кодекс України

Стаття 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей (…)

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини».

 

Кримінальний кодекс України містить як загальні норми, що захищають всіх громадян, зокрема дітей від жорстокого поводження, так і норми, безпосередньо спрямовані на захист життя, здоров’я та недоторканності дитини.

 

 

            (За матеріалами «Пам’ятки педагогічному працівнику з питання про додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства» Упорядник: Т.Войцях, методист-соціальний педагог ОЦППСР . Черкаського ОІПОПП. 2011.)

Навчіть дітей правилам безпеки!

 

Необхідно знати напам’ять адреси, номери телефонів та імена людей, яким ти довіряєш, які піклуються про тебе (батьки, рідні, близькі люди)

 

Пам’ятай про телефони спеціального та негайного виклику: 101 (народна служба порятунку); 102 (міліція); 103 (швидка допомога)

 

Знай номери дільничного інспектора, соціальної служби, телефону довіри.

 

Нікому не дозволяй принижувати та ображати тебе.

 

Не принижуй та не ображай інших, будь коректним і витриманим у спілкуванні.

 

Не ходи в пізній час один (одна) по вулиці.

 

Ніколи не розмовляй з незнайомими людьми, нікуди з ними не йди, нічого у них не бери, не сідай в автомобіль.

 

Якщо тобі загрожуватиме небезпека, тікай і привертай до себе увагу.

 

Не сідай з незнайомцями до ліфту.

 

Не впускай в помешкання незнайомців, якщо ти один (одна) дома.

 

Знай, де знаходиться твоє свідоцтво про народження (твій паспорт).

 

Якщо з тобою трапиться щось недобре, негайно розкажи людям, яким ти довіряєш.

 

Не залишайся наодинці зі своєю проблемою – звернись по допомогу!

 

 

 

(За матеріалами «Пам’ятки педагогічному працівнику з питання про додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства» Упорядник: Т.Войцях, методист-соціальний педагог ОЦППСР . Черкаського ОІПОПП. 2011.)

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Ліцензія на освітню діяльність
Розпорядження ліцензії 235_18.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Про затвердження Статутів НЗ
Статути НЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 620.4 KB
Статут ЗДО №1 "Дзвіночок"
Статут ДНЗ №1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 6 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ