ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Дата проведення: 27 листопада 2018 року

 

Про STREAM – освіту як інноваційний підхід  до розвитку

  базових компетенцій дітей дошкільного віку

  (проблемна педагогічна рада)

 

·         Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. Інформація завідувача Неселевської О.В.

·         Про  актуальність і значущість впливу STREAM – освіти на  інтенсивний розвиток  базових компетенцій  дітей дошкільного віку. Доповідь, методичні рекомендації, вихователь-методист Шалда Н.В.

·         Про психологічні чинники формування змісту STREAM-освіти дошкільників.  Інформація, рекомендації, практичний психолог Лагода С.О.

·         Про наступність між освітніми рівнями дошкільної і початкової ланок освіти як актуальної проблеми запровадження STREAM (STEM)-освіти в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи. Обговорення, завуч школи-ліцею №2, педагоги закладу.

·         Про інноваційні форми та методи (освітні ситуації, едьютеймент, сторітелінг) організації освітньої діяльності дошкільників за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (теоретичний аспект).  Мультимедійна презеньація, вихователь Чаус О.М..

·         Про LEGO - конструювання як метод розвитку інженерного мислення у дітей та компонент STREAM-освіти дошкільників. Відеопрезентація досвіду роботи, вихователі: Плохіх Г.В., Архіпова Н.Є.

·         Про мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу як одну із технологій  STREAM-освіти  дошкільників.  Відеопрезентація досвіду роботи вихователя Гутянки Т.М.

·         Про розвиток  дослідницьких навичок у дітей дошкільного віку як метод STREAM-освіти. Відеопрезентація досвіду роботи вихователя Кузьменко Ю.П.

 

·         Про стан  науково-методичного забезпечення та створення педагогічних  умов  для реалізації STREAM -освіти  дітей дошкільного віку. Аналітична довідка, вихователь-методист Шалда Н.В. 

 

Дата проведення: 29 січня 2019 року

 

Про компетентнісний підхід щодо формування здоров'язбережувальної коомпетенції у дітей дошкільного віку та здобувачів освіти на першому рівні повної загальної середньої школи:

 

 

 

 • Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. Інформація завідувача Неселевської О.В.
 • Про сучасні вимоги до формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільників та здобувачів освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти.  Теоретичний аспект за БКДО ТА ДСПО, вихователь Казановська Г.І., вчитель школи-ліцею Нескоромна С.Ю.
 • Про психологічні особливості формування  здоров'язбережувальної компетентності дошкільників та здобувачів освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти. Поради та рекомендаці практичного психолога Лагоди С.О., практичного психолога школи-ліцею №2 Гаркавенко Ю. 
 • Про формування навичок свідомого ставлення до власного життя і безпеки. Інформація, рекомендації, вихователь Кузьменко М.В.
 • Про формування  навичок ціннісного відношення до власного здоров'я як основи здоров'язбережувальної  компетентності дошкільників. З досвіду роботи, вихователь Шугаєва Я.С..
 • Про ефективні прийоми формування здоров'язбережувальної компететнтності у дітей молодшого дошкільного віку.    З досвіду роботи, вихователь Плохіх Г.В.
 • Про рівень сформованості здоров’язбережувальної  компетенції у старших дошкільників.  Звіт вихователів Єрьоменко К.І., Забутної О.М., Чаус О.М.  
 • Аналіз професійних компетенцій вихователів, що забезпечують успішну реалізацію здоров’язберігаючого  змісту  освіти. Довідка, аналіз анкетування, вихователь-методист Шалда Н.В.
 • Аналіз захворювання  та харчування дітей за 2018 рік,  обговорення проекту плану фізкультурно-оздоровчої роботи на 2019 рік. Аналітична довідка, завідуюча Неселевська О.В., ст. медичні сестри: Рубан Л.В., Ольшанченко І.А.

 

Дата проведення:19 березня 2019 року

 

Про  шляхи вдосконалення сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти:

 

 • Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. Інформація завідувача Неселевської О.В.
 • Пропріоритетні форми презентації пізнавальної інформації за альтернативною програмою STREAM –освіта дошкільників. Інформація, теоретичний аспект, вихователь методист Шалда Н.В.
 • Про психологічну характеристику дітей дошкільного віку з розвиненю пізнавальною активністю. З досвіду роботи практичного психолога Лагоди С.О.
 • Про основу формування компетентності у галузі природничих наук, технік і технологій здобувачів освіти на першому рівні повної загальної середньої школи. Інформація, теоретичний аспект за Державним стандартом початкової освіти, завуч школи-ліцею №2 Шляхецька Л.П.
 • Про сенсорно-пізнавальне середовище, що стимулює пізнавальну активність дітей.  З досвіду роботи, вихователі Зеленська Л.А., Кузьменко М.В.
 • Про методи і прийоми активізації пізнавальної активності на мовленнєвих заняття. З досвіду роботи, вчитель-логопед Гетьманенко І.В.
 •  Про стимулювання допитливості у старших дошкільників та логіки проведення занять пізнавальної спрямованості. З досвіду роботи, вихователі Єрьоменко К.І., Плохіх Г.В.
 •  Про інноваційні технології вдосконалення сенсорно-пізнавального розвитку дітей:

-                 Про використання настільних ігор логіко-математичного спрямування як засобу активізації сенсорно-пізнавального розвитку. З досвіду роботи, вихователь Забутна О.М.
-                 Про застосування коректурних таблиць як стимулу до пізнавальної активності дошкільнят.         З досвіду роботи, вихователі Лейко О.О., Єнжиєвська В.А.
-                  Про LEGO-конструювання  як засіб формування сенсорно-пізнавальної сфери дітей дошкільного віку.  З досвіду роботи, вихователі Архіпова Н.Є., Кузьміна Т.В.
-                  Про формування математичної компетенції за допомогою логічних блоків Дьєнеша.  З досвіду роботи, вихователь Кузьменко Ю.П.

 

 • Аналіз створення умов та інноваційних підходів до реалізації освітніх завдань сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. Аналітична довідка, вихователь-методист Шалда Н.В.
 • Про схвалення методичних розробок, досвіду роботи педагогів для представлення на міську та обласну виставки. Презентація досвіду роботи, вихователі: Гутянка Т.М.,Кузьменко М.В., Плохіх Г.В. 

 

Дата проведення: 30 травня 2019 року

 

Про результативність освітньої роботи з дошкільниками: 

 • Про виконання рішень попередньої педагогічної ради. Інформація завідувача Неселевської О.В.
 • Про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, педагогами, рівень ефективності логопедичної допомоги дітям. Звіт вчителя-логопеда Гетьманенко І.В.
 • Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі. Інформація та методичні рекомендації практичного психолога Лагода С. О.
 • Про виконання творчих планів. Звіт музичних керівників Ступак Г.І., Тюпенко К.М.  
 • Про  результати моніторингу сформованості основних рухів у дітей.  Звіт вихователяз фізичної культури Казановської Г.І.
 • Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої компетентності.  Результати моніторингу, вихователь-методист Шалда Н.В.
 • Про участь педагогів в методичній роботі закладу. Результати моніторингу, завідувач Неселевська О.В.
 • Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній період. Завідувач Неселевська О.В. 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Ліцензія на освітню діяльність
Розпорядження ліцензії 235_18.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Про затвердження Статутів НЗ
Статути НЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 620.4 KB
Статут ЗДО №1 "Дзвіночок"
Статут ДНЗ №1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 6 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ