ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Пріоритетні завдання

 на 2017 -2018 навчальний рік:

 

І. Продовжувати роботу щодо  розв’язання  Науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу:  «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:

 

І.1. Продовжувати забезпечувати якісний методично-психологічний супровід навчально-виховного процесу.

 

1.2. Вдосконалювати зміст дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегративного підходу  (SТRЕАМ – освіта) до організації дитячої життєдіяльності.

 

 1.3.Розпочати поглиблену роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес.

 

1.4. Продовжити роботу по впровадженню сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей.

 

1.5. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу.

 

1.6. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

 

 

Пріоритетні завдання

на 2016 -2017 навчальний рік:

 

І. Продовжувати роботу щодо  розв’язання  Науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу:  «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:

 

І.1. Розпочати впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників.

 

І.2. Продовжити вдосконалювати  роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів.

 

1.3. Продовжити роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.

 

І. 4. Удосконалювати роботу  щодо усвідомлення вихованцями норм і правил   здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності. 

 

1.5. Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти  завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

Пріоритетні завдання

на 2015 -2016 навчальний рік:

 

І. Продовжувати роботу щодо  розв’язання  Науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу:  «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:

 

І.1. Розпочати поглиблену роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників.

 

1.2. Продовжити роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників.

 

І.3. Активізувати роботу щодо екологічного виховання дошкільників.

 

І.4. Продовжувати створювати умови для формування основ здорового способу життя.

 

1.5. Сприяти налагодженню тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти.

 

І.6. Продовжити підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітньо - виховний  процес інформаційно-комп’ютерних технологій, спрямованих на професійне зростання творчої активності педагогів. 

Примечание: Обязательные к заполнению поля помечены *.

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 5 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ