ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД "ДЗВІНОЧКА"

Передовий досвід не має термінів служби:  він зберігає значимість, поки корисний. Досвідом треба вміти розпорядитися. Його можна омертвити, ігнорувати,  однак можна і змусити працювати, розвиватися, збагачувати практику. 

Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення. Проте методологічно цінною є думка К.Ушинського, що переноситься не сам досвід, а його ідея…

Кожний педагогічний колектив має власний стиль роботи і накопичує свій педагогічний досвід роботи.

На цій сторінці до Вашої уваги  картотека педагогічного досвіду,  методичних та педагогічних доробок педагогів «Дзвіночка» .

Тема досвіду:«Взаємодія з батьками щодо формування соціальної компетентноств дітей дошкільного віку"

Автор досвіду:  вихователь Гутянка Т.М.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо діяльності педагога з визначеної проблеми. Новизна досвіду полягає у пошуку та творчому використанню оригінальних ідей в роботі з родинами по створенню єдиного освітнього простору в дошкільному закладі і в сім'ї.

Рік узагальнення: 2014 рік

Тема досвіду:«Інтеграція суспільного та родинного виховання в сучасних умовах»

Автор досвіду:  вихователь - методист  Шалда Н.В., завідувач Неселевська О.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: інтеграція суспільного та родинного виховання задля модернізації системи дошкільної освіти; оптимізація та оновлення змісту, форм і методів взаємодії з батьками.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід вивчений і узагальнений: методистом з дошкільної освіти методичного кабінету управління освіти Шосткинської міської ради Бокатовою Н.Г.Схвалено  науково-методичною радою методичного кабінету управління  освіти Шосткинської міської ради ( Протокол № 1 від 23. 05. 2013р.).                                                                 

            Занесено до  обласного банку даних передового педагогічного досвіду.

Тема досвіду:«Формування життєвої компетентності дошкільників засобами технології педагогічного проектування»

Автор досвіду:  вихователь Чаус О.М.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо використання технології педагогічного проектування в роботі зі старшим дошкільниками та їх батьками. Зібрані і систематизовані  Проекти освітньої роботи з дошкільниками за різною тематикою, з детальним описом кожного етапу Проекту та доданих ілюстративних матеріалів творчих продуктів творчих етапів Проекту.

Рік узагальнення: 2013 рік

Тема досвіду:«Логіко-математичний розвиток дитини дошкільного віку за програмою «Я у Світі»

Автор досвіду:  вихователь Єнжиєвська В.А.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: систематизовано методичний матеріал з досвіду роботи автора: календарне і перспективне планування, конспекти занять, дидактичні та сюжетні ігри логіко-математичного спрямування, методичні рекомендації, що можуть бути використані вихователями ДНЗ та батьками під  час занять з дітьми.

Рік узагальнення: 2013 рік

Тема досвіду:«Формування життєвої компетентності дошкільників засобами розвивального простору»

Автор досвіду:  вихователь Архипова Н.Є.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо формування життєвої компетентності дошкільників засобами розвивального життєвого простору в груповому приміщенні та на майданчику, створеного автором досвіду та батьками вихованців; розкрито його педагогічну, виховну та розвивальну доцільність, методи і прийоми використання   його використання, педагогічні умови формування життєвої компетентності дошкільників.

Рік узагальнення: 2013 рік

Тема досвіду:«Інтеграція суспільного та родинного виховання в сучасних умовах»

Автор досвіду:  завідувач Неселевська О.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: інтеграція суспільного та родинного виховання задля модернізації системи дошкільної освіти; оптимізація та оновлення змісту, форм і методів взаємодії з батьками.

Рік узагальнення: 2012 рік

Досвід вивчений і узагальнений: вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Формування соціальної компетентності дошкільників в умовах роботи за державною Базовою програмою «Я у Світі»

Автор досвіду:  вихователь Маланухо Н.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо формування життєвої компетентності дошкільників.  Автором систематизовані авторські розробки інтегрованих занять та окремі форми роботи з батьками щодо формування соціальної компетентності дошкільників через різні теми освітніх блоків.

Рік узагальнення: 2012 рік

Тема досвіду:«Імідж дошкільного навчального закладу»

Автор досвіду:  вихователь - методист  Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: представлений опис  основних складових загального іміджу колективу закладу  з додатками, фотоматеріалами, презентаційним відеофільмом, що ілюструють освітню діяльність закладу щодо створення позитивного іміджу в умовах модернізації дошкільної освіти серед батьків та широкого кола громадськості міста.

Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Інноваційний підхід до проведення занять з фізичної культури»

Автор досвіду:  вихователь з фізичної культури  Казановська Г.І.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: розкриті індивідуальні особливості роботи  педагога щодо запровадження в роботі з дошкільниками ігрового стретчингу, фітболгімнастики, степ-дошок, оздоровчих хвилинок-здоровинок, застосування авторського нетрадиційного фізкультурного обладнання.

Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Щоб серце дитини не стало байдужим. Або комплексний підхід до реалізації завдань емоційно - ціннісної лінії розвитку»

Автор досвіду:  педагогічний колектив Шосткинського дошкільного навчального закладу №1 «Дзвіночок»

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: оптимізація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на основі особистісно-зорієнтованого підходу; допомога педагогічним працівникам закладу, батькам щодо створення умов для повноцінного емоційно-ціннісного розвитку дітей, їх соціальної компетентності відповідно до освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

Рік узагальнення: 2011 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Вчимося жити у злагоді з собою та з іншими»

Автор досвіду:  вихователь Медведєва Г.К.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: упорядкований посібник містить плани бесід, конспекти занять з дітьми, сценарії форм роботи з батьками з емоційно-ціннісного розвитку дітей старшого дошкільного віку, які стануть в нагоді педагогам щодо розвитку вмінь малюків пізнавати себе, оцінювати свої стосунки з іншими людьми, відкривати своє «Я».

 Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Розвиток творчої активності дитини на музичних заняттях»

Автор досвіду:  музичний керівник  Демиденко Л.І.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо використання різних форм і методів роботи на музичних заняттях з розвитку творчої активності дошкільників. Представлено  конспекти фронтальних та індивідуальних музичних занять для дітей різного віку, рекомендації батькам.

Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Навчання грамоти дітей дошкільного віку засобами дидактичних розвиваючих ігор»

Автор досвіду:  вихователь Усенко Н.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: розкривається авторський підхід та індивідуальні особливості роботи педагога по навчанню дітей грамоті, формуванні загальної мовленнєвої компетенції дошкільників через використання гри, як прийому, як методу, як технології

Рік узагальнення: 2010 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Формування позитивного іміджу дошкільного закладу в роботі з дітьми»

Автор досвіду:  вихователь Єнжиєвська В.А.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: упорядкована збірка є результатом пошукової та експериментальної роботи вихователя щодо систематизації інформаційного, довідкового та методичного матеріалу, його використання в роботі з дошкільниками  по формуванню у малят позитивного іміджу дошкільного закладу через проведення бесід, занять, свят, розваг, спрямованих на ознайомлення дітей з історією рідного дитячого садка, його назвою тощо

Рік узагальнення: 2008 рік

Тема досвіду:«Використання творчого потенціалу іграшки дитини в особистісному зростанні дитини дошкільного віку»

Автор досвіду:  вихователь Архипова Н.Є.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо використання іграшки та ігрового насичення в особистісному зростанні та розвитку дітей дошкільного віку. Систематизовані методичні матеріли: планування, конспекти занять, форми роботи з батьками, методичні рекомендації щодо використання різних типів і видів іграшок в роботі з дітьми.

Рік узагальнення: 2008 рік

Тема досвіду:«Від творчого педагога – до творчої дитини»

Автор досвіду:  вихователь - методист  Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: представлений опис  творчих пошуків, здобутків, педагогічних ідей, індивідуальних особливостей, пріоритетних напрямків та перспектив роботи кожного педагогам дошкільного навчального закладу.

Рік узагальнення: 2007 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Коли гра не доводить до добра»

Автор досвіду: Творча група педагогів. Упорядник вихователь-методист Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: формування  активної життєвої позиції щодо власного життя і здоров’я дошкільнят, накопичення ними знань безпечної поведінки під час ігрової діяльності.

Рік узагальнення: 2006 рік

Тема досвіду:«Від рухового режиму до здоров’я дитини»

Автор досвіду:  педагогічний колектив Шосткинського дошкільного навчального закладу №1 «Дзвіночок»

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: розкрито систему роботи педагогічного колективу щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі в сучасних умовах

Рік узагальнення: 2005 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Примечание: Обязательные к заполнению поля помечены *.

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 5 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ