ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД "ДЗВІНОЧКА"

Передовий досвід не має термінів служби:  він зберігає значимість, поки корисний. Досвідом треба вміти розпорядитися. Його можна омертвити, ігнорувати,  однак можна і змусити працювати, розвиватися, збагачувати практику. 

Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення. Проте методологічно цінною є думка К.Ушинського, що переноситься не сам досвід, а його ідея…

Кожний педагогічний колектив має власний стиль роботи і накопичує свій педагогічний досвід роботи.

На цій сторінці до Вашої уваги  картотека педагогічного досвіду,  методичних та педагогічних доробок педагогів «Дзвіночка» .

Тема досвіду:"Навчимо дітей гратися безпечно"

Автор досвіду:  творча група педагогів закладу, під загальною редакцією вихователя-методиста  Шалди Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: посібник містить 16 тем, які спрямовані на формування активної життєвої позиції щодо власного життя і здоров’я дошкільників, накопичення ними знань і навичок безпечної поведінки під час ігор та розваг на прогулянці. До кожної теми розроблено пам’ятку для педагогів і батьків. Зміст бесід побудовано з широким застосуванням художнього слова, наочності, проблемних та ігрових ситуацій, практичних завдань, інших цікавих форм і методів роботи.

Збірник призначено для педагогів закладів дошкільної освіти та батьків.

Рік узагальнення: 2018 рік

Методична розробка:«Пізнаємо світ разом з LEGO»

Загальна редакція:  вихователь - методист  Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея:  у посібнику надані методичні рекомендації та представлена система перспективного планування інтегрованих занять для дітей раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з  LEGO-конструювання та сенсорно-пізнавального розвитку.

Тематика занять розроблена за технологією блочно-тематичного планування, що забезпечує інтегрований підхід до організації життя дитини в умовах закладу дошкільної освіти та структурована за наступними складовими: тема освітнього блоку, тема заняття, мета заняття, матеріал та обладнання, словник, мотивація пізнавальної діяльності, тематика індивідуальних конструкцій, тематика колективних конструкцій, орієнтовна тема творчої гри. Запропонована форма плану інтегрованих занять дає змогу творчо доповнювати та змінювати зміст організованих занять з дітьми, вносити авторські методичні прийоми, залучати ініціативні прояви самих дітей.

Системне використання  запропонованих занять сприяє пізнавальному, комунікативно-мовленнєвому, сенсорно-пізнавальному розвитку дітей, розвитку LEGO-конструкційних здібностей та вмінь.

Методичний посібник призначений для практичного використання вихователями, вихователями-методистами, керівниками методичних об’єднань, педагогами центрів гурткової роботи, іншими педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти. суспільного та родинного виховання задля модернізації системи дошкільної освіти; оптимізація та оновлення змісту, форм і методів взаємодії з батьками.

Рік узагальнення: 2018 рік

 

Методична розробка:"Корекційно-розвивальна робгота вихователя в групі компенсуючого типу (група для дітей з вадами мовлення)"

Автор методичної розробки:  вихователь Чаус О.М.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: методична розробка розкриває форми, структуру та  зміст корекційно-розвивальної роботи вихователя в групі дітей з вадами мовлення.

Рік узагальнення: 2018 рік

Тема досвіду:«LEGO-конструювання як засіб сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку»

Автор досвіду:  вихователь Архіпова Н.Є.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені  матеріали розкривають авторський підхід  до формування сенсорно-пізнавальної компетентності дошкільників  засобами  технології LEGO-конструювання. Розкривається методика та  технологія використання ЛЕГО - конструювання в роботі з дошкільнятами, позитивний вплив  даної технології на всебічний розвиток дітей. Представлений досвід  розкриває зміст роботи вихователя  з освітніми конструкторами LEGO, що дозволяє дітям у формі пізнавальної гри більше дізнатися про навколишній світ та його взаємозв'яки,  розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної, творчої особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. 

        Рік узагальнення: 2018 рік

Методична розробка:«Педагогічний аналіз як засіб оптимізації та вдосконалення освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі»

Автор методичної розробки:  вихователь - методист  Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея:  у методичній розробці висвітлено  окремі аспекти та поетапну організацію  педагогічного аналізу якості освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Описано форми фіксації і узагальнення результатів тематичного аналізу вихователем-методистом ДНЗ, запропоновані практичні матеріали у вигляді авторських аналітичних довідок,  що розкривають варіанти  викладу фактів, виявлених у процесі педагогічного аналізу, авторський стиль узагальнення матеріалів педагогічного аналізу, приклади надання пропозицій та рекомендацій щодо усунення недоліків.

 

 

Рік узагальнення: 2017 рік

 

Тема досвіду:"Взаємодія з батьками щодо формування соціальної компетентноств дітей дошкільного віку"

Автор досвіду:  вихователь Гутянка Т.М.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо діяльності педагога з визначеної проблеми. Новизна досвіду полягає у пошуку та творчому використанню оригінальних ідей в роботі з родинами по створенню єдиного освітнього простору в дошкільному закладі і в сім'ї.

Рік узагальнення: 2014 рік

Тема досвіду:«Інтеграція суспільного та родинного виховання в сучасних умовах»

Автор досвіду:  вихователь - методист  Шалда Н.В., завідувач Неселевська О.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: інтеграція суспільного та родинного виховання задля модернізації системи дошкільної освіти; оптимізація та оновлення змісту, форм і методів взаємодії з батьками.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід вивчений і узагальнений: методистом з дошкільної освіти методичного кабінету управління освіти Шосткинської міської ради Бокатовою Н.Г.Схвалено  науково-методичною радою методичного кабінету управління  освіти Шосткинської міської ради ( Протокол № 1 від 23. 05. 2013р.).                                                                 

            Занесено до  обласного банку даних передового педагогічного досвіду.

Тема досвіду:«Формування життєвої компетентності дошкільників засобами технології педагогічного проектування»

Автор досвіду:  вихователь Чаус О.М.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо використання технології педагогічного проектування в роботі зі старшим дошкільниками та їх батьками. Зібрані і систематизовані  Проекти освітньої роботи з дошкільниками за різною тематикою, з детальним описом кожного етапу Проекту та доданих ілюстративних матеріалів творчих продуктів творчих етапів Проекту.

Рік узагальнення: 2013 рік

Тема досвіду:«Логіко-математичний розвиток дитини дошкільного віку за програмою «Я у Світі»

Автор досвіду:  вихователь Єнжиєвська В.А.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: систематизовано методичний матеріал з досвіду роботи автора: календарне і перспективне планування, конспекти занять, дидактичні та сюжетні ігри логіко-математичного спрямування, методичні рекомендації, що можуть бути використані вихователями ДНЗ та батьками під  час занять з дітьми.

Рік узагальнення: 2013 рік

Тема досвіду:«Формування життєвої компетентності дошкільників засобами розвивального простору»

Автор досвіду:  вихователь Архіпова Н.Є.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо формування життєвої компетентності дошкільників засобами розвивального життєвого простору в груповому приміщенні та на майданчику, створеного автором досвіду та батьками вихованців; розкрито його педагогічну, виховну та розвивальну доцільність, методи і прийоми використання   його використання, педагогічні умови формування життєвої компетентності дошкільників.

Рік узагальнення: 2013 рік

Тема досвіду:«Інтеграція суспільного та родинного виховання в сучасних умовах»

Автор досвіду:  завідувач Неселевська О.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: інтеграція суспільного та родинного виховання задля модернізації системи дошкільної освіти; оптимізація та оновлення змісту, форм і методів взаємодії з батьками.

Рік узагальнення: 2012 рік

Досвід вивчений і узагальнений: вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Формування соціальної компетентності дошкільників в умовах роботи за державною Базовою програмою «Я у Світі»

Автор досвіду:  вихователь Маланухо Н.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо формування життєвої компетентності дошкільників.  Автором систематизовані авторські розробки інтегрованих занять та окремі форми роботи з батьками щодо формування соціальної компетентності дошкільників через різні теми освітніх блоків.

Рік узагальнення: 2012 рік

Тема досвіду:«Імідж дошкільного навчального закладу»

Автор досвіду:  вихователь - методист  Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: представлений опис  основних складових загального іміджу колективу закладу  з додатками, фотоматеріалами, презентаційним відеофільмом, що ілюструють освітню діяльність закладу щодо створення позитивного іміджу в умовах модернізації дошкільної освіти серед батьків та широкого кола громадськості міста.

Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Інноваційний підхід до проведення занять з фізичної культури»

Автор досвіду:  вихователь з фізичної культури  Казановська Г.І.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: розкриті індивідуальні особливості роботи  педагога щодо запровадження в роботі з дошкільниками ігрового стретчингу, фітболгімнастики, степ-дошок, оздоровчих хвилинок-здоровинок, застосування авторського нетрадиційного фізкультурного обладнання.

Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Щоб серце дитини не стало байдужим. Або комплексний підхід до реалізації завдань емоційно - ціннісної лінії розвитку»

Автор досвіду:  педагогічний колектив Шосткинського дошкільного навчального закладу №1 «Дзвіночок»

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: оптимізація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на основі особистісно-зорієнтованого підходу; допомога педагогічним працівникам закладу, батькам щодо створення умов для повноцінного емоційно-ціннісного розвитку дітей, їх соціальної компетентності відповідно до освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

Рік узагальнення: 2011 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Вчимося жити у злагоді з собою та з іншими»

Автор досвіду:  вихователь Медведєва Г.К.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: упорядкований посібник містить плани бесід, конспекти занять з дітьми, сценарії форм роботи з батьками з емоційно-ціннісного розвитку дітей старшого дошкільного віку, які стануть в нагоді педагогам щодо розвитку вмінь малюків пізнавати себе, оцінювати свої стосунки з іншими людьми, відкривати своє «Я».

 Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Розвиток творчої активності дитини на музичних заняттях»

Автор досвіду:  музичний керівник  Демиденко Л.І.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо використання різних форм і методів роботи на музичних заняттях з розвитку творчої активності дошкільників. Представлено  конспекти фронтальних та індивідуальних музичних занять для дітей різного віку, рекомендації батькам.

Рік узагальнення: 2011 рік

Тема досвіду:«Навчання грамоти дітей дошкільного віку засобами дидактичних розвиваючих ігор»

Автор досвіду:  вихователь Усенко Н.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: розкривається авторський підхід та індивідуальні особливості роботи педагога по навчанню дітей грамоті, формуванні загальної мовленнєвої компетенції дошкільників через використання гри, як прийому, як методу, як технології

Рік узагальнення: 2010 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Формування позитивного іміджу дошкільного закладу в роботі з дітьми»

Автор досвіду:  вихователь Єнжиєвська В.А.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: упорядкована збірка є результатом пошукової та експериментальної роботи вихователя щодо систематизації інформаційного, довідкового та методичного матеріалу, його використання в роботі з дошкільниками  по формуванню у малят позитивного іміджу дошкільного закладу через проведення бесід, занять, свят, розваг, спрямованих на ознайомлення дітей з історією рідного дитячого садка, його назвою тощо

Рік узагальнення: 2008 рік

Тема досвіду:«Використання творчого потенціалу іграшки дитини в особистісному зростанні дитини дошкільного віку»

Автор досвіду:  вихователь Архіпова Н.Є.

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: Узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо використання іграшки та ігрового насичення в особистісному зростанні та розвитку дітей дошкільного віку. Систематизовані методичні матеріли: планування, конспекти занять, форми роботи з батьками, методичні рекомендації щодо використання різних типів і видів іграшок в роботі з дітьми.

Рік узагальнення: 2008 рік

Тема досвіду:«Від творчого педагога – до творчої дитини»

Автор досвіду:  вихователь - методист  Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: представлений опис  творчих пошуків, здобутків, педагогічних ідей, індивідуальних особливостей, пріоритетних напрямків та перспектив роботи кожного педагогам дошкільного навчального закладу.

Рік узагальнення: 2007 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Тема досвіду:«Коли гра не доводить до добра»

Автор досвіду: Творча група педагогів. Упорядник вихователь-методист Шалда Н.В.

Вид досвіду: новаторський

Провідна педагогічна ідея: формування  активної життєвої позиції щодо власного життя і здоров’я дошкільнят, накопичення ними знань безпечної поведінки під час ігрової діяльності.

Рік узагальнення: 2006 рік

Тема досвіду:«Від рухового режиму до здоров’я дитини»

Автор досвіду:  педагогічний колектив Шосткинського дошкільного навчального закладу №1 «Дзвіночок»

Вид досвіду: раціоналізаторський

Провідна педагогічна ідея: розкрито систему роботи педагогічного колективу щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі в сучасних умовах

Рік узагальнення: 2005 рік

Досвід вивчений і узагальнений:  вихователем – методистом ДНЗ№1 Шалдою Н.В. Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Ліцензія на освітню діяльність
Розпорядження ліцензії 235_18.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Про затвердження Статутів НЗ
Статути НЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 620.4 KB
Статут ЗДО №1 "Дзвіночок"
Статут ДНЗ №1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 6 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ