ДЛЯ ВАС, БАТЬКИ

Шановні батьки!  

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок», який знаходиться за адресою: місто Шостка, вулиця Шевченка, будинок №2 задовольняє потреби громадян в здобутті дошкільної освіти.

Wed

20

Mar

2019

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ДО ЗДО

14 березня 2019 року МОН провело узгоджувальну нараду з представниками МОЗ щодо Порядку зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти. Передовсім узгоджено перелік медичних документів та записів у них для прийому дитини до ЗДО.

 

 

До Вашої уваги Проект Порядку зарахування, відрахування та переведення вихованців.

Read More 0 Comments

Thu

05

Jul

2018

В УКРАЇНІ ОНОВЛЕНО НАЦІОНАЛЬНИЙ КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Оновлення  в календарі стосуються  вакцинації проти гепатиту В та туберкульозу. Новації в календарі базуються на міжнародному досвіді проведення імунізації, а також відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Щодо вакцинації проти туберкульозу

Діти отримуватимуть єдине щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3-5 добу. Це доказово обґрунтований підхід з доведеною ефективністю. Такий підхід відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я та визнаний світовою медичною спільнотою.

 

Щодо вакцинації проти гепатиту В

Read More 0 Comments

Mon

02

Jul

2018

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДИТИНИ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Медичну карту дитини скасовано. Які ж документи мають надавати батьки для прийому їхньої дитини до закладу дошкільної освіти?

Основною формою первинної облікової документації для ведення медичних записів щодо дітей від народження до 17 років є:

 Історія розвитку дитини (форма № 112/о), затв. наказом МОЗ України від 28.07.2014 № 527. Цю форму зберігають у закладі охорони здоров’я.

 

Донедавна чинною була Форма № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)». Та її скасували як таку, що не відповідає законодавству. 

Які ж документи мають надати батьки при прийомі їхньої дитини до закладу дошкільної освіти?

 

Перелік документів для приймання дитини

Read More 0 Comments

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Дошкільний навчальний заклад №1  розрахований на  195 місць.

2. Групи загального розвитку комплектуються за  віковими ознаками (одновікові); вік дитини визначається станом на 1 вересня.

 Спеціальна група  для дітей з вадами мовлення комплектується за рішення ПМПК .

3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку,  спеціальна група  для дітей з порушеннями мовлення.

4 У дошкільному навчальному закладі №1 функціонують групи з денним режимом перебування дітей.

5. Наповнюваність груп дошкільного навчального  закладу  дітьми становить:

  - раннього віку - 15 осіб;

  - дошкільного віку -20 осіб.

Наповнюваність спеціальної групи для дітей з вадами мовлення  визначається наказом Міністерства освіти науки України   від  20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів  наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня  і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та «Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»:

- спеціальна група для дітей з порушенням мовлення  – 10 - 12 осіб;

6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення місцевого органу управління освіти, висновку ПМПК. 

7.  За  дитиною  зберігається  місце  у дошкільному закладі  у  разі  її  хвороби, карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

8. Про термін і причину невідвідування вихованцями дошкільного закладу батьки, або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомляти адміністрацію дошкільного закладу та вихователя.

9.Відрахування   дітей   із   дошкільного  закладу  може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в дошкільному закладі цього типу; рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації та у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

10.Термін  письмового  повідомлення  батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – 10 днів.

11.З метою створення сприятливих умов для організованої підготовки до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, дошкільний навчальний заклад №1 здійснює соціально-педагогічний патронат у межах свого мікрорайону.

12. Дошкільний навчальний заклад №1 забезпечує облік дітей дошкільного віку в закріпленій території обслуговування.

 

Правила для батьків

 дошкільного навчального закладу

  (ясел-садка) № 1 «Дзвіночок»:

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»):

1. Загальні положення:

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. 

2. Права батьків:

2.1 Батьки мають право:

- вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- на пільги на харчування;

- вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

- на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

- брати участь у заходах дошкільного закладу;

- брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу. 

3.Обов’зки батьків:

3.1.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-  сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;

-  відвідування дитиною дошкільного навчального закладу №1 не звільняє сім'ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі;

- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу та своєчасно   повідомляти   дошкільний  заклад  про  можливість відсутності або хвороби дитини;

-  слідкувати за станом здоров'я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни та стан здоров’я дитини;

- не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

- не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

- приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

-  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- в разі відсутності дитини три і більше днів, приводити дитину до дошкільного навчального закладу з довідкою від дільничного лікаря з зазначенням діагнозу або причини відсутності;

- дотримуватись встановленого розпорядку закладу;

- передавати особисто дитину вихователеві, приводячи її  до дошкільного закладу;

-  забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу   батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;

-  своєчасно  вносити  плату  за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечері - вихователі зобов’язані передати дитину батькам;

- не забирати дітей в нетверезому стані;

- дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;

- своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;

- відвідувати батьківські збори;

- виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Зміст дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі №1»Дзвіночок» здійснюється в межах Базового компонента  дошкільної освіти, реалізується через програми та навчально-методичне забезпечення, що затверджуються Міністерством освіти і науки України та рішенням педагогічної ради дошкільного навчального закладу №1 «Дзвіночок» 

 

1. Навчальний  рік  у  дошкільному навчальному  закладі №1 починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  дошкільному навчальному закладі №1 проводиться оздоровлення дітей.

2. Дошкільний навчальний  заклад №1 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та на  період оздоровлення.

3. План   роботи  дошкільного навчального закладу  №1 схвалюється  педагогічною  радою  закладу,  затверджується завідувачем  дошкільного  закладу  і  погоджується  з  управлінням освіти Шосткинської міської ради.

План роботи дошкільного закладу  №1 на  оздоровчий  період  погоджується  з Шосткинською санітарно-епідеміологічною службою, управлінням освіти Шосткинської міської ради, головним лікарем дитячої поліклініки, схвалюється педагогічною радою закладу  та затверджується завідувачем.

4. У дошкільному навчальному  закладі №1  визначена українська мова навчання і виховання дітей.

5.Навчально-виховний процес у спеціальних групах  дошкільного навчального закладу №1 здійснюється за окремими програмами й методиками, розробленими на основі Базового компоненту дошкільної освіти та затвердженими в установленому порядку.

6. Дошкільний навчальний заклад №1 здійснює освітній  процес за  такими  пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий та гуманітарний, корекція мовлення дітей, проводить інноваційну  діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства.

7. Дошкільний навчальний заклад №1 може надавати додаткові  освітні послуги, які не визначені Державною  програмою, а лише на основі угоди між батьками та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я. Відмова батьків від запропонованих  додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу. Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної  програми.

 

 РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Дошкільний навчальний  заклад №1 «Дзвіночок» працює за  п'ятиденним робочим тижнем, з 10,5-годинним, 12-годинним (одна група) перебуванням.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові .

2.Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи о 7.00, закінчення о 19.00.

3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:  група з 12-ти годинним перебуванням працює з 7.00 до 19.00 , з 10,5-годиним перебуванням дітей –  з 7.00 до 17.30.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Продукти харчування у дошкільний навчальний заклад №1 постачають підприємства, установи і організації згідно з договорами, укладеними з дотриманням вимог  діючого законодавства України транспортом, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, має санітарний паспорт і відповідні супровідні документи.

2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального розвитку і росту із дотриманням натурального набору продуктів. Організація харчування здійснюється згідно вимог Інструкції з організації  харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 за № 298/227) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року №1591.

3. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, вітамінізацією страв,  закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,    правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та завідувача дошкільного закладу.

4.  Батьки або особи, які їх замінюють , вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування за день відповідно до чинного законодавства.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Медичне   обслуговування   дітей   дошкільного навчального   закладу №1 здійснюється  середнім медичним персоналом, який входить до штату закладу, під контролем лікаря дитячої лікарні  на безоплатній основі.

2. Медичний  персонал  здійснює   оздоровчо -профілактичні заходи,  в  тому  числі  проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль   за   станом   здоров'я,   фізичним   розвитком  дитини, організацією   фізичного   виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом   та  якістю харчування,  проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків та працівників закладу.

3. Дошкільний навчальний заклад  №1 надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи    медичного    персоналу   та   проведення оздоровчо-профілактичних заходів.

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Ліцензія на освітню діяльність
Розпорядження ліцензії 235_18.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Про затвердження Статутів НЗ
Статути НЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 620.4 KB
Статут ЗДО №1 "Дзвіночок"
Статут ДНЗ №1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

СТАТИСТИКА:

5 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ НАШОМУ САЙТУ ВИПОВНИЛОСЯ 6 РОКІВ

АДРЕСИ КОРИСНИХ WEB-САЙТІВ:

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ